top of page

Covid-19 (Coronavirus)

36224954-corona-viruses-3d-inside-an-org

Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av coronaviruset. Vänligen ring istället vår telefonrådgivning 08-89 99 99. Du kan också ringa Vårdguidens sjukvårdsrådgivning som har öppet dygnet runt (telefonnummer 1177).

Om du inte har symtom men vill ställa allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa 113 13. 
Vid akuta, livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.

bottom of page